ornament

Disclaimer

Ontwerp en inhoud van deze site: © Jannes de Goochelaar, alle rechten voorbehouden.

De inhoud van deze site is door Jannes de Goochelaar (de eigenaar) met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aangevraagd te worden.

Een ieder die opmerkingen heeft over eventueel onrechtmatig gebruik op deze site wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen.

Wilt u een link maken naar deze site, neem dan ook even contact op.

Dank

Jannes’ (letterlijke!) eeuwige dank gaat natuurlijk uit naar al zijn collega’s uit het verre verleden en de tekenaars en geschiedschrijvers die hun bezigheden hebben vastgelegd!

Foto’s op deze site zijn van:
Jannes de Goochelaar \ Joris Binkhorst \ Hanneke Bliek \ Robert van Brakel \ Guido Coolegem \ Laura Feenstra \ Joost Gruijters \ Astrid de Koning \ Moniek de Koning \ Wil Kouwer \ Ruud van Oers \ Remco Raessen \ Nils Vissenberg \ Peter Wassenaar \ Herman Woltersom.
Allen worden vriendelijk bedankt voor het mogen gebruiken van hun beeldmateriaal.

Verder wil Jannes hier de hedendaagse goochelaars bedanken die op de één of andere manier hebben bijgedragen aan de kennis en kunde van Jannes. In het bijzonder de leden van Goochelclub Rotterdam voor hun altijd enthousiaste adviezen. Dank jullie wel!

© 2018-2022 Jannes de Goochelaar

nl_NL