ornament

Privacy verklaring

Jannes is niet voor niets goochelaar, geheimen maar ook uw gegevens zijn bij hem veilig!

Jannes de Goochelaar ( J. de Bruyn) is zelf verwerkingsverantwoordelijke en bereikbaar via de contactpagina.

Opdrachtgevers

Jannes heeft van opdrachtgevers alleen relevante informatie nodig zoals contactgegevens en factuuradres. Dit is nodig om de opdracht uit te kunnen voeren en de factuur te voorzien van wettelijk verplichte gegevens. Deze gegevens en facturen staan opgeslagen op een computer (voorzien van wachtwoord, alleen bekend bij Jannes) en een losse (verborgen) back-up drive bij Jannes. Tevens staat er een back-up op een Nederlandse server welke ook een AVG privacyverklaring heeft afgegeven. Contactpersonen kunnen ook opgeslagen zijn in de telefoon van Jannes (voorzien van vingerafdrukbeveiliging)

De facturen worden ingezien door de boekhouder van Jannes en staan ook in een boekhoudprogramma. Beide partijen  hebben een verwerkersovereenkomst afgegeven waarin men aangeeft deze gegevens goed te beschermen en niet ongevraagd en onnodig verder te verspreiden.

Bij een mogelijke belastingcontrole zal Jannes wettelijk verplicht zijn gegevens ook aan deze partij te verstrekken. Jannes zal de belastingdienst dan ook om een verwerkersovereenkomst vragen alvorens (factuur)gegevens te verstrekken.

De wettelijke bewaartermijn is 7 jaar. Hierna worden de gegevens vernietigd eventueel met uitzondering van contactgegevens indien Jannes deze heeft opgeslagen in zijn telefoon en hij het aannemelijk acht dat dit voor hemzelf c.q. de betrokkene nuttig kan zijn bijvoorbeeld omdat er nieuwe opdrachten in de tussentijd verstrekt of te verwachten zijn.

Alle publiekelijk toegankelijke evenementen waar Jannes optreed worden genoemd in de kalender op de website van Jannes. Hier staan geen persoonlijke gegevens bij maar enkel de datum, naam en plaats van het evenement en indien mogelijk een link naar een website van de organisator betreffende dit evenement. Doel hiervan is om het geïnteresseerden mogelijk te maken optredens van Jannes bij te wonen. Tevens is het een stukje extra publiciteit voor de opdrachtgever. Deze gegevens blijven beschikbaar op de website tenzij de opdrachtgever hiertegen bezwaar maakt.

Website bezoekers

De website van Jannes (jannesdegoochelaar.nl) maakt gebruik van google analytics om de site te kunnen analyseren. Google maakt gebruik van cookies. Bezoekers blijven hierbij anoniem. Google analytics heeft een AVG privacy verklaring.

Kopers

Indien u een mondharp of boekje bij Jannes bestelt en deze op wilt laten sturen heeft Jannes een adres nodig. Ook is het noodzakelijk dat Jannes dit adres deelt met de verzender zodat de postduif of postpode het adres ook kan vinden. Na afloop zal Jannes deze gegevens weer vernietigen tenzij u een officiele factuur wenst. In dat geval geldt hetgeen hierboven onder ‘opdrachtgevers’ vermeld is.

Recht op correctie/verwijdering en klachten

Eigenaren van gegevens hebben het recht om hun gegevens te corrigeren of te verwijderen. Contact Jannes in dat geval via de contactpagina. Jannes zal dan uw informatie corrigeren of verwijderen. In dit laatste geval mogelijk met uitzondering van wettelijk verplicht te bewaren informatie zoals bijvoorbeeld uw factuur. Het geheel verwijderen van gegevens kan onmogelijk zijn als Jannes nog een opdracht voor betreffende opdrachtgever heeft staan.

Eigenaren van gegevens hebben het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

© 2018-2022 Jannes de Goochelaar

nl_NL