ornament

Prehistorie:

prehistorie

klassieke oudheid

vroege middeleeuwen

late middeleeuwen

16e eeuw

17e eeuw

18e eeuw

19e eeuw

Kiekeboe!

Waarschijnlijk werd er al gegoocheld zolang de mens op aarde is maar we weten dit niet zeker. Prehistorie heet niet voor niets pre-historie… dus de tijd voordat de geschiedenis werd opgeschreven. Uit opgravingen weten we best veel over deze tijd maar lang niet alles. We denken dat er geen echte goochelaars geweest zijn maar ergens is dit natuurlijk wel begonnen. Hoogstwaarschijnlijk als een spelletje of raadseltje: “Kijk eens wat ik kan, jij weet niet hoe dat gaat!” Eigenlijk net zoals je kleine kinderen nog altijd kan foppen met eenvoudige verdwijntrucjes. Kiekeboe! Puur voor de lol dus.

Oer religie

Maar magie komt niet alleen als entertainment voor maar ook in religie. Denk aan “sjamanen” die ook nu nog voorkomen. Het zijn een soort priesters die contact maken met de geestwereld, het bovennatuurlijke om mensen te genezen of bijvoorbeeld dingen te voorspellen. Vaak met rituelen en hierbij kunnen ‘goocheltrucs’ gebruikt zijn om mensen te overtuigen van hun kunnen.

Dit lijkt in onze ogen regelrechte misleiding maar we moeten dit proberen door een heel andere bril te zien. Dat een ‘zieke’ kan genezen als hij denkt dat er iets goeds op hem inwerkt is in onze tijd bewezen. Iemand die een “wonder” laat zien en daarna de patiënt een magische amulet meegeeft ter genezing kan wel degelijk zeer nuttig zijn.

Wij denken nu al snel dat deze kennis gebruikt werd om een machtspositie te verstevigen. Wie zou het op durven nemen tegen iemand die over “bijzondere krachten” beschikt? Dit zal ongetwijfeld gebeurd zijn maar het is nu onmogelijk om dit allemaal in het juiste perspectief te zien.

Sommige mensen denken dat deze oer religie de basis vormde voor alle theaterkunsten zoals acrobatiek, muziek, dans, buikspreken, koorddansen en…goochelen!

© 2018-2022 Jannes de Goochelaar

nl_NL