ornament

Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes

Naast de (digitale) overeenkomst zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing behalve als per email (of anderszins schriftelijk) hier een uitzondering op is gemaakt.

Promotiemateriaal:
Hier vindt u promotiefoto’s en -teksten. Ter promotie van een evenement waar Jannes de Goochelaar optreed mag rechtenvrij gebruik worden gemaakt van bijbehorend materiaal mits de originele strekking intact blijft. Gebruik van dit materiaal voor of door derden is niet toegestaan tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen. (bijvoorbeeld voor educatieve projecten)

Aansprakelijkheidsverzekering:
Artiest heeft een aansprakelijkheid bedrijven verzekering.

Optredens in de openbare ruimte:
Indien er wettelijke beperkingen gelden voor het optreden op de locatie is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.

Parkeren:
Opdrachtgever zorgt voor een kosteloze parkeerplaats op loopafstand.

Kleed- c.q. pauzeruimte:
Opdrachtgever zorgt voor een afsluitbare c.q. veilige kleedruimte tevens “uitvalsbasis”. Een (indien nodig verwarmde) ruimte van c.a. 2 x 2 m met voldoende licht is in principe al voldoende. Als (bijvoorbeeld in een historisch tentenkamp) zo’n ruimte niet voorhanden is zal opdrachtgever de artiest hierover tijdig inlichten en zullen beiden zoeken naar een alternatief zoals bijvoorbeeld de auto van de artiest.

Omgevingsinvloeden:
Bij zeer lage temperaturen kan de goochel act deels niet worden opgevoerd i.v.m. vingervlugheid die daar onder lijdt. Ook sterke windvlagen en neerslag kunnen optredens (deels) belemmeren. Verder dient er voor het goochelen voldoende licht en geen overdadig omgevingsgeluid te zijn (een normaal gesprek moet mogelijk zijn). Dit te beoordelen door de artiest. In overleg met de opdrachtgever worden indien nodig alternatieven gezocht. In het verleden is dit altijd mogelijk gebleken.

Act:
Artiest verklaard zich naar beste kunnen in te zetten binnen zijn vakgebied voor het welslagen van het evenement en stelt het belang van de gasten voorop. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de act van artiest. (bijvoorbeeld via deze website)

Visitekaartje:
Artiest heeft het recht zijn eigen visitekaartje te overhandigen mocht een geïnteresseerde hier specifiek om vragen. Artiest promoot zijn act niet primair.

Mondharpverkoop (alleen als goochelaar):
Uitsluitend indien gevraagd door het publiek verkoopt de artiest een enkele keer mondharpjes. Dit is echter service aan het publiek wegens terugkerende enthousiaste vragen van (voornamelijk) kinderen hiernaar. De artiest zal dit niet primair promoten. De winstmarge evenals de verkoopaantallen zijn zeer marginaal. Mocht opdrachtgever hiertegen bezwaar hebben geef dit dan tijdig aan.

Geluids-, foto- en video-opnames:
Opnames van de artiest voor intern of privégebruik is toegestaan.
Opnames van artiest door (of in opdracht van) opdrachtgever voor promotioneel gebruik van het evenement is toegestaan mits enkel fragmenten van de act(s) worden getoond en dient voor publicatie door artiest te worden goedgekeurd. Artiest behoud het recht om deze of andere opnames ook voor zijn eigen promotie aan te wenden.
Opnames van artiest voor professioneel of promotioneel gebruik voor of door derden is alleen toegestaan na uitdrukkelijke overeenkomst van artiest en opdrachtgever.

Overmacht:
Indien het evenement door overmacht van buitenaf (nationale rouw, beperkende maatregelen van de overheid) geen doorgang kan vinden is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever zal zijn uiterste best doen voor een gelijkwaardige vervangende opdracht. Indien de artiest door overmacht niet kan optreden dient hij dit zodra dit mogelijk is te melden aan opdrachtgever en is de artiest gerechtigd om deze overeenkomst te ontbinden. Artiest zal zijn uiterste best doen een gelijkwaardige vervanger te zoeken.
Indien de opdrachtgever anders dan door overmacht deze overeenkomst ontbindt is de artiest gerechtigd (tenzij opdrachtgever een gelijkwaardige vervangende aanbieding doet) het volgende in rekening te brengen: Bij ontbinding meer dan 1 maand voor het optreden: 50% van de gage. Bij ontbinding korter dan 1 maand voor het optreden: 100% van de gage.

Aanvullende voorwaarden betreffende podiumoptredens:

Foto- en video-opnames:
Het is het publiek niet toegestaan video opnames te maken. Foto’s mogen wel maar zonder flits. Dit  om de voorstelling niet te verstoren voor de overige gasten en om te voorkomen dat de gehele show op internet verschijnt.
Jannes zal dit bij aanvang van de voorstelling op gepaste wijze meedelen.

© 2018-2022 Jannes de Goochelaar

nl_NL